Consell Comarcal del Vallès Occidental
Ets a Inici - El Consell - Àrees de Treball - Territori - Oficina Comarcal d'Habitatge

Borsa d'Habitatge

L’ Oficina Comarcal d’Habitatge del Vallès Occidental presta un servei  mancomunat en polítiques d’habitatge als municipis de la comarca. És un servei públic que ofereix el Consell Comarcal del Vallés Occidental als habitants i municipis de la comarca que no disposen dels seus serveis propis d’habitatge.


Amb el programa de la Borsa de Lloguer Assequible, concretament, es vol contribuir a aconseguir la inclusió residencial de les persones.


El Programa de Borsa de Lloguer Assequible es un dispositiu d’atenció socioresidencial per facilitar l’accés a l’habitatge digne.

- Promoció del dret a un habitatge digne i adequat.

- Suport a les persones i a les famílies per a l’accés a l’habitatge de lloguer.

- Informació sobre aspectos jurídics i tècnics relacionats amb l’habitatge.


Formes d’accés al Servei


Els propietaris/àries i els sol·licitants es poden dirigir a l’Oficina Comarcal d’Habitatge o a les Oficines d’atenció ciudadana dels ajuntaments als que es presta el servei.


 

PER QUÈ LLOGAR EL SEU HABITATGE A LA BORSA DE LLOGUER ASSEQUIBLE?


INFORMACIÓ PER A PROPIETARIS I PROPIETÀRIES


- Busquem el/la llogater/més adequat/da mitjançant les nostres bases de dades.

- Oferim assegurances de multirisc de la llar i de defensa jurídica.

- Elaborem el contracte de lloguer i realitzem seguiment i intermediació durant la seva vigència.

- Tramitem la garantia de l’Avalloguer de la Generalitat de Catalunya per cobrir possibles impagaments de renda.


 

 

PER QUÈ BUSCAR UN HABITATGE A TRAVÉS DE LA BORSA DE LOGUER ASSEQUIBLE?

 

INFORMACIÓ PER A LLOGATERS


- Trobem el lloguer més adequat a les postres necessitats.

- Oferim una assegurança multirisc de la llar i la realització de l'inventari detallat.

- Elaborem el contracte de lloguer i realitzem el seguiment i la intermediació durant la seva vigència.

 

Totes les actuacions desenvolupades al Programa s’ofereixen de manera gratuïta.

 

LLISTAT DE PISOS DISPONIBLES DINS LA BORSA DE LLOGUER ASSEQUIBLE:

 

ACTUALMENT NO DISPOSEM DE CAP HABITATGE A LA BORSA DE LLOGUER

Oficina Comarcal d’Habitatge del Vallès Occidental
Adreça: Ctra Nacional 150, km 15. 08227 - Terrassa
Telèfon de contacte:   93.727.35.34
Fax: 93.727.19.69
c_e: ccvoc.habitatge@ccvoc.cat