Consell Comarcal del Vallès Occidental
Ets a Inici - El Consell - Àrees de Treball - Territori - Oficina Comarcal d'Habitatge

Rehabilitació

 


Des de l’Oficina Comarcal d’Habitatge es gestionen els ajuts per a la rehabilitació d’edificis d’ús residencial i d’habitatges que concedeix la Generalitat de Catalunya. Aquesta tasca inclou l’assessorament sobre els projectes i solucions tècniques, l’impuls i el seguiment de les actuacions de rehabilitació, l’elaboració, si s’escau, i la valoració dels informes tècnics, com també les inspeccions tècniques inicials i finals.


Rehabilitació d’edificis


Les obres per a les quals es poden sol·licitar ajuts són:

 

 • Obres de conservació relatives als fonaments, estructura i instal·lacions qualificades com a deficiències greus en l’ITE
 • Obres de conservació relatives a les cobertes, terrats, façanes i mitgeres o a altres elements comuns qualificades com a greus en l’ITE i que s’executin simultàniament amb les actuacions per la millora de la qualitat i sostenibilitat, excepte pels edificis declarats Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN)
 • Obres d’adaptació a la normativa vigent de les instal·lacions comuns. No és exigible la qualificació de greu en la ITE
 • Obres per la millora de la qualitat i sostenibilitat que aconsegueixin una reducció de la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració d’almenys un 30% sobre la situació prèvia a les actuacions.
 • Obres per realitzar els ajustos raonables en matèria d’accessibilitat per adequar els edificis i els accesssos als habitatges i locals a la normativa vigent

 

Què cal de fer ?


1. Inspecció tècnica edifici


En el cas que es vulgui demanar ajut per a la rehabilitació d’edificis, cal sotmetre l’edifici a l’inspecció tècnica obligatòria ITE. Les obres no es poden iniciar abans que s’hagi realitzat la visita d’inspecció tècnica per a l’elaboració del corresponent informe tècnic.

La comunitat de propietaris haurà de decidir, doncs, en assamblea general degudament convocada, l’encàrrec de la ITE, que es farà segons model normalitzat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

 

Es pot encarregar:


 • Directament al professional acordat
 • Al Col·legi d’Arquitectes de Catalunya Tel. 93 301 50 00 www.coac.net
 • Al Col·legi d’Aparelladors Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de BarcelonaTel. 93 240 20 60 www.apabcn.cat

 

 

 

2. Realització de les obres


Una vegada tramitada la ITE, es poden iniciar els tràmits per a la realització de les obres:

 • Encarregar un projecte a un tècnic col·legiat.
 • Demanar pressupostos a diferents empreses.
 • Sol·licitar la llicència d’obres.
 • Preparar la documentació per a la sol·licitud dels ajuts previstos en el programa de foment de la rehabilitació del Pla per al dret a l’habitatge, d’acord amb les bases reguladores de les convocatòries corresponents.

 

 

3. Tràmit per demanar els ajuts de la Generalitat de Catalunya

 

 

 

 

 

Oficina Comarcal d’Habitatge del Vallès Occidental
Adreça: Ctra Nacional 150, km 15. 08227 - Terrassa
Telèfon de contacte:   93.727.35.34
Fax: 93.727.19.69
c_e: ccvoc.habitatge@ccvoc.cat