Consell Comarcal del Vallès Occidental
Ets a Inici - El Consell - Àrees de Treball - Territori - Oficina Comarcal d'Habitatge

NOVETATS

CONVOCATÒRIA GENERAL SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER, 2020.

28/05/2020

En data 13 de maig de 2020, s’ha publicat la Resolució TES/986/2020, de 8 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer (LM 2020, MITMA).

La convocatòria estarà oberta des del 28 de maig fins el 3 de juliol de 2020.

Els requisits clau per obtenir la condició de beneficiari d’aquesta convocatòria són:

· Tenir uns ingressos anuals de la unitat de convivència iguals o superiors a 0,6 vegades l'IRSC (amb algunes excepcions particulars).

· Topall màxim d’ingressos establerts a la resolució i segons composició i característiques de la Unitat de Convivència (UC).

· Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer en el moment de presentar la sol·licitud o bé justificar com a mínim tres rebuts de lloguer pagats.

· Renda màxima de lloguer establerta a la Resolució de convocatòria.

Més informació aquí.

Oficina Comarcal d’Habitatge del Vallès Occidental
Adreça: Ctra Nacional 150, km 15. 08227 - Terrassa
Telèfon de contacte:   93.727.35.34
Fax: 93.727.19.69
c_e: ccvoc.habitatge@ccvoc.cat