Consell Comarcal del Vallès Occidental
Ets a Inici - El Consell - Àrees de Treball - Territori - Oficina Comarcal d'Habitatge

NOVETATS

Convocatòria per a la concessió de subvencions per a la rehabilitació d'edificis 2019

11/06/2019

S’ha publicat al DOGC la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva i no competitiva per al foment de la rehabilitació d’edificis de tipologia residencial per a l’any 2019, que finalitzarà el 20 de setembre de 2019.

 

Tota la informació en aquest enllaç.

NOVA CONVOCATÒRIA. Prestacions per al pagament del lloguer ANY 2019

16/04/2019

Es tracta de subvencions per al pagament del lloguer, en règim de concurrència competitiva, per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població en risc d'exclusió social.

Va dirigit a persones que siguin titulars d'un contracte de lloguer que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya i compleixin els requisits de la convocatòria.

 

El període de presentació de sol·licituds s'inicia el dia 16 d'abril i finalitza el 7 de juny de 2019.

Per a més informació:

http://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/20246_Subvencions-per-al-pagament-del-lloguer?category=74aba454-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

RENOVACIÓ AJUTS DE LLOGUER 2019

21/01/2019

Oberta la convocatòria per sol·licitar la renovació dels ajuts al lloguer per antics perceptors. Podeu presentar les sol·licituds del 21 de gener al 1 de març de 2018, ambdós inclosos.


Podeu trobar la sol·liciud i la resta de documentació a l'apartat IMPRESOS o a:

http://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/Prestacions-permanents-per-al-pagament-del-lloguer?category=74aba454-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

 

BORSA DE LLOGUER ASSEQUIBLE. NOU SERVEI DE L'OFICINA COMARCAL D'HABITATGE

25/04/2016

Des del Consell Comarcal del Vallès Occidental s’ha posat en marxa una borsa comarcal de lloguer assequible. Aquesta borsa va dirigida a propietaris que estiguin disposats a llogar el seu habitatge i d’altra banda, a persones que necessiten llogar un habitatge a preus assequibles, amb l’objectiu de mobilitzar l’habitatge buit de la comarca per contribuir a donar una solució a un problema evident d’accés a l’habitatge


Per més informació us podeu posar en contacte amb l'oficina comarcal d'habitatge

 

http://habitatge.ccvoc.cat/pagines/?accio=mostrar_pagina&id=8&lg=ca

 

 

 

Convocatòria d'accés a les prestacions econòmiques d'especial urgència

08/01/2016

El passat 4 de gener es van aprovar les bases reguladores per a les prestacions d'especial urgència. Aquestes van ser aprovades per la resolució TES / 7 /2016 de 4 de gener.

S'estableixen les modalitats de prestacions d'especial urgència següents:

a) Prestació per al pagament del deute de quotes d'amortització hipotecària.

b) Prestació per al pagament del deute de rendes del lloguer, que inclou una prestació complementària per poder donar continuïtat al pagament del lloguer, sempre que es compleixin determinats requisits.

c) Prestació per atendre situacions de pèrdua de l'habitatge a conseqüència d'un procés de desnonament o d'execució hipotecària, o d'altres processos reconeguts i validats d'intermediació en què s'hagi perdut l'habitatge, com en els casos de dació en pagament, o altres negocis jurídics acordats entre les parts, amb els mateixos efectes, i que inclou una prestació complementària per a despeses de fiança i d'accés a l'habitatge en règim de lloguer.

 

 

Destinatàris

Aquestes prestacions estan destinades a persones físiques residents a Catalunya, amb uns ingressos de la unitat de convivència que no superin els límits establerts al punt 4.1, lletra a), i que es trobin en risc d'exclusió social residencial.

No poden accedir a aquestes prestacions les persones ocupants dels habitatges gestionats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, ja sigui directament o mitjançant altres administracions públiques o entitats sense ànim de lucre; ni tampoc les que han rebut l'oferta per accedir a un habitatge del parc públic de lloguer i no l'han acceptat, llevat de causa justificada.

 

Requisits

 

Els requisits es poden veure a la Resolució, apartat 4

 

En aquest enllaç es poden descarregar les sol·licituds.

 

http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Prestacions-economiques-despecial-urgencia-per-a-lhabitatge

Oficina Comarcal d’Habitatge del Vallès Occidental
Adreça: Ctra Nacional 150, km 15. 08227 - Terrassa
Telèfon de contacte:   93.727.35.34
Fax: 93.727.19.69
c_e: habitatge@ccvoc.cat