Consell Comarcal del Vallès Occidental
Ets a Inici - El Consell - Àrees de Treball - Territori - Oficina Comarcal d'Habitatge

NOVETATS

CONVOCATÒRIA GENERAL SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER, 2021

27/04/2021

L'Agència de l'Habitatge de Catalunya ha obert el període per demanar els ajuts al pagament del lloguer, en règim de concurrència competitiva, per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població en risc d'exclusió social.

El termini per presentar la sol·licitud finalitza el 4 de juny de 2021.

 

Per més informació clicar l'enllaç

 

 

 

CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER PER A PERSONES GRANS 2021

06/03/2021

 

En data 5 de març es va publicar la RESOLUCIÓ TES/585/202, de 23 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en Règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer per a persones grans corresponent a l'any 2021

El termini per presentar la sol·licitud finalitza el 30 d'abril de 2021.

Mes informació

 

CONVOCATORIA D'AJUTS A LA REHABILITACIO 2020

13/07/2020

CONVOCATORIA TANCADA 

 

 

 

 

BORSA DE LLOGUER ASSEQUIBLE. NOU SERVEI DE L'OFICINA COMARCAL D'HABITATGE

25/04/2016

Des del Consell Comarcal del Vallès Occidental s’ha posat en marxa una borsa comarcal de lloguer assequible. Aquesta borsa va dirigida a propietaris que estiguin disposats a llogar el seu habitatge i d’altra banda, a persones que necessiten llogar un habitatge a preus assequibles, amb l’objectiu de mobilitzar l’habitatge buit de la comarca per contribuir a donar una solució a un problema evident d’accés a l’habitatge


Per més informació us podeu posar en contacte amb l'oficina comarcal d'habitatge

 

http://habitatge.ccvoc.cat/pagines/?accio=mostrar_pagina&id=8&lg=ca

 

 

 

Convocatòria d'accés a les prestacions econòmiques d'especial urgència

08/01/2016

El passat 4 de gener es van aprovar les bases reguladores per a les prestacions d'especial urgència. Aquestes van ser aprovades per la resolució TES / 7 /2016 de 4 de gener.

S'estableixen les modalitats de prestacions d'especial urgència següents:

a) Prestació per al pagament del deute de quotes d'amortització hipotecària.

b) Prestació per al pagament del deute de rendes del lloguer, que inclou una prestació complementària per poder donar continuïtat al pagament del lloguer, sempre que es compleixin determinats requisits.

c) Prestació per atendre situacions de pèrdua de l'habitatge a conseqüència d'un procés de desnonament o d'execució hipotecària, o d'altres processos reconeguts i validats d'intermediació en què s'hagi perdut l'habitatge, com en els casos de dació en pagament, o altres negocis jurídics acordats entre les parts, amb els mateixos efectes, i que inclou una prestació complementària per a despeses de fiança i d'accés a l'habitatge en règim de lloguer.

 

 

Destinatàris

Aquestes prestacions estan destinades a persones físiques residents a Catalunya, amb uns ingressos de la unitat de convivència que no superin els límits establerts al punt 4.1, lletra a), i que es trobin en risc d'exclusió social residencial.

No poden accedir a aquestes prestacions les persones ocupants dels habitatges gestionats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, ja sigui directament o mitjançant altres administracions públiques o entitats sense ànim de lucre; ni tampoc les que han rebut l'oferta per accedir a un habitatge del parc públic de lloguer i no l'han acceptat, llevat de causa justificada.

 

Requisits

 

Els requisits es poden veure a la Resolució, apartat 4

 

En aquest enllaç es poden descarregar les sol·licituds.

 

http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Prestacions-economiques-despecial-urgencia-per-a-lhabitatge

1 2
Oficina Comarcal d’Habitatge del Vallès Occidental
Adreça: Ctra Nacional 150, km 15. 08227 - Terrassa
Telèfon de contacte:   93.727.35.34
Fax: 93.727.19.69
c_e: ccvoc.habitatge@ccvoc.cat