Consell Comarcal del Vallès Occidental
Ets a Inici - El Consell - Àrees de Treball - Territori - Oficina Comarcal d'Habitatge

NOVETATS

Subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial

26/06/2018

 

La convocatoria de subvencions per a la rehabilitació d’edificis de tipología residencial per a l’any 2018 s’ha obert en data 25 juny d’acord amb les bases reguladores aprovades per la Resolució TES/1150/2018, de 5 de juny.


El termini de presentació de sol·licituds s'ha iniciat el 26 de juny i finalitza el 31 de juliol de 2018.

 

Rehabilitació d’edificis

 

Les obres per a les quals es poden sol·licitar ajuts són:

 

· Actuacions de foment de la millora de l'eficiència energètica i sostenibilitat en edificis d'habitatges de tipologia residencial col·lectiva, incloent-hi les dels interiors dels habitatges sempre que estiguin vinculades a la realització d'una actuació global a l'edifici i també actuacions en habitatges unifamiliars aïllats o agrupats en filera.

 

· Actuacions de foment de la conservació, de millora de la seguretat d'utilització i de millora de l'accessibilitat.

 

Qui pot accedir-hi?

 

Poden accedir a les subvencions les juntes o comunitats de propietaris, les agrupacions de juntes o comunitats de propietaris, els propietaris d'edificis residencials que no hagin atorgat la divisió horitzontal i els propietaris d'habitatges unifamiliars aïllats o agrupats en filera. També poden ser beneficiàries les societats cooperatives, les empreses constructores arrendatàries o concessionàries dels edificis i les empreses de serveis energètics.

 

Què cal fer per a accedir-hi?

 

1.      Informe d’avaluació de l’edifici, IAE.

 

Els edificis han de disposar, amb caràcter obligatori i prèviament a la sol·licitud de la subvenció, de l'informe d'avaluació de l'edifici (IAE), que ha de contenir l'informe de la inspecció tècnica de l'edifici (IITE) amb data de la inspecció tècnica anterior a l'inici de les obres de rehabilitació i el certificat d'eficiència energètica (CEE) amb l'etiqueta de qualificació energètica.

 

El resultat de l'informe de la ITE pot ser amb deficiències o sense, excepte en les actuacions de conservació que ha de ser amb deficiències importants, greus o molt greus.

 

L’informe d’avaluació de l’edifici es pot encarregar:

  • Directament al professional acordat
  • Al Col·legi d’Arquitectes de Catalunya Tel. 93 301 50 00 www.coac.net , o a la Delegació del Vallès Tel. 93 731 59 80
  • Al Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona Tel. 93 240 20 60 www.apabcn.cat 

 

2. Projecte bàsic o executiu de les actuacions, signat per un/a tècnic/a competent.

 

3. Sol·licitud de pressupostos a diferents empreses.

 

4. Sol·licitud de la llicència d’obres municipal.

 

5. Preparar la documentació per a la sol·licitud dels ajuts previstos en el programa de foment de la rehabilitació del Pla per al dret a l’habitatge, d’acord amb les bases reguladores de la convocatòria corresponent.

 

6. Tràmit per demanar els ajuts de la Generalitat de Catalunya

 

NOVA CONVOCATÒRIA. Prestacions per al pagament del lloguer ANY 2018

19/05/2018

Es tracta de subvencions per al pagament del lloguer, en règim de concurrència competitiva, per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població en risc d'exclusió social.

Va dirigit a persones que siguin titulars d'un contracte de lloguer que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya i compleixin els requisits de la convocatòria.

 

El període de presentació de sol·licituds s'inicia el dia 19 de maig i finalitza el 29 de juny de 2018.

 

Per a més informació:

 

http://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/20246_Subvencions-per-al-pagament-del-lloguer?category=74aba454-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&temesNom=Habitatge&moda=1

CONVOCATÒRIA DE RENOVACIONS D'AJUTS AL LLOGUER. ANY 2018

26/01/2018

Oberta la convocatòria per sol·licitar la renovació dels ajuts al lloguer per antics perceptors. Podeu presentar les sol·licituds del 29 de gener al 2 de març de 2018, ambdós inclosos.


Podeu trobar la sol·liciud i la resta de documentació a l'apartat IMPRESOS o a:

http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Prestacions-permanents-per-al-pagament-del-lloguer?category=74aba454-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

NOVA CONVOCATÒRIA. Prestacions per al pagament del lloguer ANY 2017

20/04/2017

Es tracta de subvencions per al pagament del lloguer, en règim de concurrència competitiva, per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població en risc d'exclusió social.

Va dirigit a persones que siguin titulars d'un contracte de lloguer que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya i compleixin els requisits de la convocatòria.

 

Per a més informació:

http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20246_Subvencions-per-al-pagament-del-lloguer?category=74aba454-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&temesNom=Habitatge&evolutiuTramit=1&moda=1

HABITATGE DISPONIBLE A LA BORSA DE LLOGUER ASSEQUIBLE

03/04/2017

La Borsa comarcal de lloguer assequible disposa d'un habitatge:


Pis de 54 m² i 3 habitacions al municipi de Sant Llorenç Savall, amb un preu de lloguer de 200 €/mes.

 

 

Sant Llorenç Savall

 

Per a més informació us podeu posar en contacte amb l'Oficina Comarcal d'Habitatge.

http://habitatge.ccvoc.cat/pagines/?accio=mostrar_pagina&id=8&lg=ca

 

1 2 3
Oficina Comarcal d’Habitatge del Vallès Occidental
Adreça: Ctra Nacional 150, km 15. 08227 - Terrassa
Telèfon de contacte:   93.727.35.34
Fax: 93.727.19.69
c_e: habitatge@ccvoc.cat