Consell Comarcal del Vallès Occidental
Ets a Inici - El Consell - Àrees de Treball - Territori - Oficina Comarcal d'Habitatge

Impresos

Prestacions per al pagament del lloguer. ANY 2018
Renovacions d'ajuts al lloguer. Any 2018
Sol·licitud subvenció per al pagament del lloguer. Any 2017
Lloguer assequible
Prestacions econòmiques d'urgència especial per a l'habitatge
Ajuts rehabilitació edificis d'ús residencial
Autorització de venda o lloguer d'un habitatge de preu taxat o de protecció oficial
Desqualificació d'habitatges de protecció oficial
Instància general
Oficina Comarcal d’Habitatge del Vallès Occidental
Adreça: Ctra Nacional 150, km 15. 08227 - Terrassa
Telèfon de contacte:   93.727.35.34
Fax: 93.727.19.69
c_e: habitatge@ccvoc.cat